• Zakazka PM instajihlava
  • Zakazka PM 1 instajihlava
  • Zakazka PM 2 instajihlava
  • Zakazka PM š instajihlava
Termín realizace:
 11 2015 / 01 2016
Orientační cena díla:
2,3 mil Kč
Předmět díla:
potrubí pro stlačený vzduch, vytápění a páru směšovací uzly u VZT jednotek, vodoinstalace