• Zakazka CD Balabenka Insta Jihlava 3
  • Zakazka CD Balabenka Insta Jihlava
  • Zakazka CD Balabenka Insta Jihlava 2
  • Zakazka CD Balabenka Insta Jihlava 1
Termín realizace:
 04 / 08 2015
Orientační cena díla:
 1 mil Kč
Předmět díla:
montáž strojovny topení a chlazení, směšovací uzly u VZT jednotek
Kategorie